DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2017
Dodane przez mcabaj dnia 31-10-2017
,,W każdym młodym człowieku żyje nadzieja,
że w swym życiu spotka kogoś,
kto natchnie go wiarą w to, że stanie się tym,
kim może i pragnie być.
Wszyscy, którzy z nami pracują wkładają wiele starań i wysiłku,
by nie tracić tej iskry,
co więcej, by rozniecić płomień ambicji i aspiracji.

Za to wszystko DZIĘKUJEMY WAM.,,


Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października w rocznicę powstania w 1773r. Komisji Edukacji Narodowej. To święto wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli wychowawców i pedagogów.

W dniu 13 października 2017r. odbyła się z tej okazji uroczysta akademia, na której Pan Dyrektor Tomasz Kłusek podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za poświęcenie, wytrwałość, cierpliwość, niegasnącą pasję kształcenia, jak również za działalność na rzecz uczniów i szkoły po czym wręczył wyróżnienie w postaci nagrody dyrektora kilku nauczycielom.
W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazali również Wójt Gminy Dębica, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej uczniowie zaprosili wszystkich zebranych na okolicznościowy występ słowno-muzyczny, w którym wyrazili podziękowanie gronu pedagogicznemu i pracownikom obsługi za przekazywaną wiedzę, zaangażowanie i życzliwość.
Cała akademia przebiegła w bardzo miłej i humorystycznej atmosferze o którą zadbali uczniowie kl. V sp. i II Gim. pod kierunkiem Pani Małgorzaty Cabaj.

Rozszerzona zawartość newsa