Nabór do oddziału zerowego
Dodane przez tok dnia 07-02-2018
W bieżącym roku szkolnym nabór do oddziału zerowego w Publicznej Szkole Podstawowej będzie realizowany drogą elektroniczną. Rodzice mogą złożyć wniosek i uzyskać wszelkie informacje po kliknięciu na poniższą ikonę.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczęła się 12 lutego 2018 r.

Od 12 lutego do 16 lutego 2018 roku do godz. 15:00 na stronie internetowej pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminadebica/ należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Na powyższej stronie można zapoznać się z ofertą przedszkoli prowadzących rekrutację, w celu wyboru placówek, do których o przyjęcie może ubiegać się dziecko (nie więcej niż trzy placówki). Strona zawiera również wszelkie informacje o zasadach i harmonogramie rekrutacji.

Rekrutacją objęte są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dębica, urodzone w roku 2015, 2014, 2013 lub 2012, które nie złożyły do 9 lutego 2018 roku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych lub niepublicznych lub dzieci, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w tego typu placówkach.

Informacji w zakresie rekrutacji udzielają przedszkola prowadzące rekrutację.

Adres strony internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminadebica


Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące naboru można również uzyskać w sekretariacie szkoły od 12. lutego 2018r.